ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ เชิญทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ไปกับบริษัททัวร์คุณภาพ ชั้นนำของเมืองไทย ที่เชียวชาญและชำนาญเส้นทาง ด้วยโปรแกรมทัวร์คุณภาพ ในราคามิตรภาพ
package

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

เปิดประสบการณ์ใหม่ให้รางวัลกับชีวิตพบกับทัวร์ญี่ปุ่นที่คุณสัมผัสได้ เสน่ห์อีกประการหนึ่งของญี่ปุ่น อาจจะกล่าวได้ว่า อยู่ที่รสโอชะของอาหาร อาหารจานต่างๆ เช่น ซุชิ หม้อร้อน เทมปุระ หรือไก่ปิ้งเสียบไม้ ร้านขายซุชิมีมากมาย ในบรรดาฤดูกาลทั้งสี่ของญี่ปุ่น ฤดูที่ชาวญี่ปุ่นปิติยินดีกันมากที่สุด  คือฤดูที่ดอกซากุระเบ่งบาน   กล่าวกันว่า ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบซากุระมาตั้งแต่ 1,300 ปีก่อนจากหลักฐานเอกสารในยุคนั้น ทำให้ทราบว่าชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณต่างก็หลงในความงดงามของดอกซากุระ และภูเขาฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นและอาจกล่าวได้ว่าเป็นภูเขาที่สวยที่สุดในโลกและภูเขาฟูจิมีอิทธิพลต่อศิลปวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ สถานที่ท่องเที่ยวระดับอินเตอร์ เช่น ดีสนี่ย์แลนด์ ยูนิเอร์แซล โดยทีมงานให้บริการอย่างเป็นกันเองเสมือนพักผ่อนกับครอบครัว ร่วมเดินทางเก็บเกี่ยวเรื่องราวอันสุดแสนประทับใจไปกับเรา กับแพคเก็จทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกสุดๆ พร้อมด้วยโปรโมชั่น สุดพิเศษ ที่เราคัดสรร มาเพื่อท่านโดยเฉพาะ เชิญท่านเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นโดยทีมงานมืออาชีพ ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทาง
วันที่เดินทางและราคาทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์อีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

                            Line:ID        

1 2 3 4 5 6
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : INSIDE TOKYO 6D 4N
รหัสทัวร์ : TEZ1-JF-JP-27SEP-19DEC14
ID : 5972
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของ
ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ
 เอ้าท์เล็ต ชมภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก
ถ่ายรูปคู่กับกัมดั้มยักษ์ ย่านโอไดบะ ช้อปปิ้งย่านดังใจที่ชินจูกุ ฮาราจูกุ  
นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ 
สายการบิน : JET ASIA AIRWAYS (JF)
กำหนดการเดินทาง :
27กย..– 02ต.ค.57 ราคา35,900บาท
28ก.ย.– 03ต.ค.57 ราคา35,900บาท
04 - 09ต.ค.57 ราคา35,900บาท
11 - 16ต.ค.57 ราคา35,900บาท
12 - 17ต.ค.57 ราคา35,900บาท
18 - 23ต.ค.57 ราคา35,900บาท
19 - 24ต.ค.57 ราคา35,900บาท
25 - 30ต.ค.57 ราคา35,900บาท
26 – 31ต.ค.57 ราคา35,900บาท
01 – 06พ.ย.57 ราคา34,900บาท
02 - 07พ.ย.57 ราคา34,900บาท
08 - 13พ.ย.57 ราคา34,900บาท
09 - 14พ.ย.57 ราคา34,900บาท
15 - 20พ.ย.57 ราคา34,900บาท
16 - 21พ.ย.57 ราคา34,900บาท
22 - 27พ.ย.57 ราคา34,900บาท
23 - 28พ.ย.57 ราคา34,900บาท
30พ.ย.– 5ธ.ค.57 ราคา34,900บาท
06 – 11ธ.ค.57 ราคา36,900บาท
07 - 12ธ.ค.57 ราคา36,900บาท
13 – 18ธ.ค.57 ราคา36,900บาท
14 - 19ธ.ค.57 ราคา36,900บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : AUTUMN IN HOKKAIDO 5D3N
รหัสทัวร์ : TEZ1-TG-JP-1OCT-31OCT14
ID : 5966
เยือนญี่ปุ่นดินแดน  สัมผัสความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ  เกาะฮอกไกโด
 เก็บภาพประทับใจกับคลองโอตารุอันโด่งดัง 
เก็บภาพประทับใจกับหอนาฬิกาไอน้ำที่มีเพียง 2 เรือนในโลก  
ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต  Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด 
ชมความน่ารักของนกแพนกวิน
 และหมีขาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ 
ลิ้มรสราเมนที่มีความโด่งดังเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ 
เมืองอาซาฮิกาว่า ณ หมู่บ้านราเมน 
ความงามของ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ 
ท่ามกลางบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองโซอุนเคียว 
ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
กำหนดการเดินทาง :
01-05ต.ค.57 ราคา47,900บาท
05-09ต.ค.57 ราคา47,900บาท
10-14ต.ค.57 ราคา47,900บาท
12-16ต.ค.57 ราคา47,900บาท
26-30ต.ค.57 ราคา47,900บาท
27-31ต.ค.57 ราคา47,900บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : AUTUMN IN HOKKAIDO 6D 4N
รหัสทัวร์ : TEZ1-TG-JP-1OCT-5NOV14
ID : 5965
เยือนญี่ปุ่นดินแดน สัมผัสความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะฮอกไกโด
เก็บภาพประทับใจกับคลองโอตารุอันโด่งดัง เก็บภาพประทับใจกับหอนาฬิกา
ไอน้ำที่มีเพียง 2 เรือนในโลก ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito
ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด ชมความน่ารักของนกแพนกวิน และหมีขาว
ณ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ลิ้มรสราเมนที่มีความโด่งดังเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
เมืองอาซาฮิกาว่า ณ หมู่บ้านราเมน ความงามของ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
ท่ามกลางบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองโซอุนเคียว ช้อปปิ้ งย่านทานุกิโคจิ
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสิ้นค้าแบรนด์เนม ที่มีให้เลือกมากมาย ณ JR TOWER
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
กำหนดการเดินทาง :
01-06ต.ค.57 ราคา51,900บาท
03-08ต.ค.57 ราคา51,900บาท
08-13ต.ค.57 ราคา51,900บาท
10-15ต.ค.57 ราคา51,900บาท
11-16ต.ค.57 ราคา51,900บาท
13-18ต.ค.57 ราคา51,900บาท
23-28ต.ค.57 ราคา53,900บาท
24-29ต.ค.57 ราคา51,900บาท
25-30ต.ค.57 ราคา51,900บาท
31ต.ค.-05พ.ย.57 ราคา53,900บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : AUTUMN NIKKO IN JAPAN 6D4N
รหัสทัวร์ : TEZ1-TG-JP-23OCT-30OCT14
ID : 5964
เยือนนิกโก้ เมืองมรดกโลกชมใบไม้เปลี่ยนสี นัง่ ลิฟท์ 
ชมความงามของน้ำตกเคง่อน ชมศาลเจ้าโทโชกุ 
ซึ่งเป็ นศาลเจ้าที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุด
แห่งหนึ่งของอดีตเมืองเอโดะ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ 
ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุด 
ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ นมัสการขอพรจาก
เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ 
ช้อปปิ้งชินจูกุย่านดังใจกลางกรุงโตเกียว
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
กำหนดการเดินทาง :
23-28ต.ค.57 ราคา49,900บาท
24-29ต.ค.57 ราคา49,900บาท
25-30ต.ค.57 ราคา49,900บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : SANRIO PUROLAND IN TOKYO 6D 4N
รหัสทัวร์ : TEZ1-JF-JP-28SEP-31OCT14
ID : 5963
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย 
สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของ   
 ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ 
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต 
ชมภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก 
เพลิดเพลินกับ ซานริโอ พูโรแลนด์ 
พบกับตัวการ์ตูนที่ครองใจผู้คนทั่วโลกมากกว่า 30 ปี 
ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ ฮาราจูกุ ชิบุย่า  
นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ 
สายการบิน : JET ASIA AIRWAYS (JF)
กำหนดการเดินทาง :
05–10ต.ค.57 ราคา42,900บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO SUPER SAVE 5D 3N
รหัสทัวร์ : TEZ1-JF-JP-1OCT-3NOV14
ID : 5962
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย 
สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต 
ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น 
และยังเป็นภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก 
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของ    
ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ 
ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ 
นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ 
สายการบิน : JET ASIA AIRWAYS (JF)
กำหนดการเดินทาง :
01–05ต.ค.57 ราคา32,900บาท
02-06ต.ค.57 ราคา32,900บาท
08–12ต.ค.57 ราคา32,900บาท
09-13ต.ค.57 ราคา32,900บาท
15-19ต.ค.57 ราคา32,900บาท
16-20ต.ค.57 ราคา32,900บาท
22-26ต.ค.57 ราคา35,900บาท
23-27ต.ค.57 ราคา35,900บาท
29ต.ค.–02พ.ย.57 ราคา32,900บาท
30ต.ค.–03พ.ย.57 ราคา32,900บาท
05–09พ.ย.57 ราคา32,900บาท
06-10พ.ย.57 ราคา32,900บาท
12-16พ.ย.57 ราคา32,900บาท
13-17พ.ย.57 ราคา32,900บาท
19-23พ.ย.57 ราคา32,900บาท
20-24พ.ย.57 ราคา32,900บาท
26 - 30พ.ย.57 ราคา32,900บาท
27พ.ย.–1ธ.ค.57 ราคา32,900บาท
03-07ธ.ค.57 ราคา35,900บาท
04–08ธ.ค.57 ราคา35,900บาท
10–14ธ.ค.57 ราคา35,900บาท
11-15ธ.ค.57 ราคา35,900บาท
17-21ธ.ค.57 ราคา33,900บาท
18-22ธ.ค.57 ราคา33,900บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO DREAM DESTINATION 5D 3N
รหัสทัวร์ : TEZ1-TG-JP-28JUL-28SEP14
ID : 5938
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย 
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุด
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ
ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งที่ย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ
นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
กำหนดการเดินทาง :
28ก.ค.–01ส.ค.57 ราคา39,900บาท
06–10ส.ค.57 ราคา39,900บาท
13-17ส.ค.57 ราคา39,900บาท
20-24ส.ค.57 ราคา39,900บาท
27-31ส.ค.57 ราคา39,900บาท
04–08ก.ย.57 ราคา39,900บาท
10-14ก.ย.57 ราคา39,900บาท
17-21ก.ย.57 ราคา39,900บาท
24-28ก.ย.57 ราคา39,900บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : TAKAYAMA JAPAN ALPS 6D 4N
รหัสทัวร์ : TEZ1-TG-JP-3SEP-30NOV14
ID : 5937
เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมใบไม้เปลี่ยนสี เส้นทางสายโรแมนติค      
แจแปน เอลป์ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม”
ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน  เมืองเก่าซันมาชิซึจิ  
เก็บภาพประทับใจกับปราสาทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาดำ 
ชมภูเขาไฟฟูจิ ที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในโลก 
ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ และอิออน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
กำหนดการเดินทาง :
03–08ก.ย.57 ราคา55,900บาท
09–14ก.ย.57 ราคา55,900บาท
16–21ก.ย.57 ราคา55,900บาท
23–28ก.ย.57 ราคา55,900บาท
30ก.ย.–05ต.ค.57 ราคา55,900บาท
07-12ต.ค.57 ราคา57,900บาท
10-15ต.ค.57 ราคา57,900บาท
14-19ต.ค.57 ราคา57,900บาท
25-30ต.ค.57 ราคา57,900บาท
28ต.ค.-02พ.ย.57 ราคา57,900บาท
31ต.ค.-05พ.ย.57 ราคา57,900บาท
04-09พ.ย.57 ราคา55,900บาท
11–16พ.ย.57 ราคา55,900บาท
18-23พ.ย.57 ราคา55,900บาท
25-30พ.ย.57 ราคา55,900บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO DREAM DESTINATION
รหัสทัวร์ : TEZ1-DL-JP-8OCT-2NOV14
ID : 5936
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต 
ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น 
และยังเป็นภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก 
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของ   
 ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ 
ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ 
นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
สายการบิน : DELTA AIRLINES (DL)
กำหนดการเดินทาง :
08–12ต.ค.57 ราคา41,900บาท
15-19ต.ค.57 ราคา41,900บาท
22-26ต.ค.57 ราคา45,900บาท
23-27ต.ค.57 ราคา45,900บาท
29ต.ค.–02พ.ย.57 ราคา41,900บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : โตเกียว-ฟูจิ-ช้อปปิ้งชินจุกุ 5วัน3คืน
รหัสทัวร์ : TEI3-DM-JP-14AUG-2DEC14
ID : 5878
ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ / UENO / ดิวตี้ฟรี
ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อว่าทานแล้วจะอายุยืนขึ้น 7 ปี ที่ หุบเขาโอวาคุดานิ
ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ / ชมความงามที่สุดแห่งญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ  
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โฮชิโนะฮัคไค / นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ
อิสระตะลุย มหานครโตเกียว ด้วยตัวท่านเอง / ผ่อนคลายความเมื่อยล้า แช่น้ำแร่ออนเซ็น 
สายการบิน : ASIAN AIR (DM)
กำหนดการเดินทาง : 
14-18/17-21/20-24/21-25/24-28/27-31 ส.ค.57 ราคา27,900บาท
31 ส.ค.-4 ก.ย.57 ราคา27,900บาท
10-14 ส.ค.57 ราคา28,900บาท
3-7/6-10/9-13/12-16/15-19ก.ย.57 ราคา28,900บาท
18-22/21-25/24-28ก.ย.57 ราคา28,900บาท
1-5/8-12/11-15/16-20/23-27/26-30ต.ค.57 ราคา29,900บาท
29ต.ค.–2พ.ย.57 ราคา29,900บาท
1-5/4-8/7-11/10-14/13-17พ.ย.57 ราคา29,900บาท
16-20/19-23/22-26/25-29พ.ย.57 ราคา29,900บาท
28พ.ย.–2ธ.ค.57 ราคา29,900บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : SUMMER KANTO
รหัสทัวร์ : TET8-HB-JP-20AUG-28SEP14
ID : 5852
สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” 
พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ”
ชมความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดำที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ”
ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” 
สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” 
ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว
ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน “ชินจูกุ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน มหานครโตเกียว 
หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์”
สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ (Onsen)
สายการบิน : ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB)
กำหนดการเดินทาง : 
20-24/27-31ส.ค./ 24-28ก.ย.57 ราคา33,900บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : DON'T MISS !! PRO!!!On JULY JAPAN 5D3N
รหัสทัวร์ : TEI3-DM-JP-2JUL-29JUL14
ID : 5810
ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ /โกเท๊มบะ เอาท์เล็ต
ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อว่าทานแล้วจะอายุยืนขึ้น 7 ปี ที่ หุบเขาโอวาคุดานิ
ชมความงามที่สุดแห่งญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ  / นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ
อิสระตะลุย มหานครโตเกียว ด้วยตัวท่านเอง / ผ่อนคลายความเมื่อยล้า แช่น้ำแร่ออนเซ็น 
สายการบิน : ASIAN AIR (DM)
กำหนดการเดินทาง :
2-6/19-23/ 22-26 ก.ค./25-29 ก.ค. 57 ราคา20,900บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO 6D 4N
รหัสทัวร์ : TEZ1-TG-JP-1JUL-5OCT14
ID : 5737
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย นมัสการ หลวงพ่อโตไดบุทสึ แห่งวัดโทไดจิ
ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา
ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น
 วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ
ช้อปปิ้ง + เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกที่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
นั่งกระเช้าขึ้นโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ  ช้อปปิ้งที่ย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
กำหนดการเดินทาง :
01 – 06ก.ค.57 ราคา46,900บาท
08 – 13ก.ค.57 ราคา46,900บาท
15 - 20ก.ค.57 ราคา46,900บาท
18 - 23ก.ค.57 ราคา46,900บาท
22 - 27ก.ค.57 ราคา46,900บาท
29ก.ค.– 3ส.ค.57 ราคา46,900บาท
05 – 10ส.ค.57 ราคา46,900บาท
09 - 14ส.ค.57 ราคา46,900บาท
12 - 17ส.ค.57 ราคา46,900บาท
16 – 21ส.ค.57 ราคา46,900บาท
19 - 24ส.ค.57 ราคา46,900บาท
20 - 25ส.ค.57 ราคา46,900บาท
26 - 31ส.ค.57 ราคา46,900บาท
29ส.ค.– 03ก.ย.57 ราคา46,900บาท
03 – 08ก.ย.57 ราคา46,900บาท
09 - 14ก.ย.57 ราคา46,900บาท
16 - 21ก.ย.57 ราคา46,900บาท
23 - 28ก.ย.57 ราคา46,900บาท
30ก.ย.– 05ต.ค.57 ราคา46,900บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : FLOWER FESTIVAL IN HOKKAIDO 6D 4N
รหัสทัวร์ : TEZ1-TG-JP-1JUN-27AUG14
ID : 4886

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะเหนือ ณ ฮอกไกโด
ประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติค + ดื่มด่ำกับความงดงามของเมืองโอตารุ ศู
นย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัว
ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด
ตื่นตาตื่นใจกับสวนดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่ โทมิตะ ฟาร์ม
เต็มอิ่มกับการเก็บ และชิมผลไม้สดๆตามฤดูกาล ช้อปปิ้งจุใจที่ JR TOWER

สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
กำหนดการเดินทาง
01-06มิ.ย.57 ราคา52,900บาท
03-08มิ.ย.57 ราคา52,900บาท
17-22มิ.ย.57 ราคา52,900บาท
24-29มิ.ย.57 ราคา52,900บาท
13-18ส.ค.57 ราคา52,900บาท
15-20ส.ค.57 ราคา52,900บาท
20-25ส.ค.57 ราคา52,900บาท
22-27ส.ค.57 ราคา52,900บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : FLOWER FESTIVAL IN HOKKAIDO 5D 3N
รหัสทัวร์ : TEZ1-TG-JP-7JUN-4SEP14
ID : 4888

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะเหนือ ณ ฮอกไกโด
ประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติค + ดื่มด่ำกับความงดงามของเมืองโอตารุ
ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัว
ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด
ตื่นตาตื่นใจกับสวนดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่ โทมิตะ ฟาร์ม
เต็มอิ่มกับการเก็บ และชิมผลไม้สดๆ ตามฤดูกาล

สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
กำหนดการเดินทาง
07-11มิ.ย.57 ราคา49,900บาท
09-13มิ.ย.57 ราคา49,900บาท
19-23มิ.ย.57 ราคา49,900บาท
16-20มิ.ย.57 ราคา49,900บาท
21-25มิ.ย.57 ราคา49,900บาท
23-27มิ.ย.57 ราคา49,900บาท
30มิ.ย.–4ก.ค.57 ราคา49,900บาท
03-07ส.ค.57 ราคา49,900บาท
10-14ส.ค.57 ราคา49,900บาท
17-21ส.ค.57 ราคา49,900บาท
24-28ส.ค.57 ราคา49,900บาท
31ส.ค.–4ก.ย.57 ราคา49,900บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY NICE2CITY
รหัสทัวร์ : TEZ2-KE-JP-19OCT-24OCT14
ID : 6158
พระราชวังเคียงบกคุง – โซล ทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งเมียนดง
โตเกียว–วนอุทยานฮาโกเนะ–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ 
หุบเขาโอวาคุดานิ-Gotemba Outlet–หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค 
ภูเขาไฟฟูจิ–วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
อิสระเที่ยวชมมหานครโตเกียว – วัดนาริตะ–Aeon Mall
สายการบิน : Korean Air (KE)
กำหนดการเดินทาง :
19–24ต.ค. 57 ราคา46,900บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TEZ2-JF-JP-27SEP-30OCT14
ID : 6157
วนอุทยานฮาโกเนะ สัมผัสความงามแห่งธรรมชาติ 
ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ
ย่านชินจุกุ แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่น วัดนาริตะ 
สักการะเทพเจ้าแห่งไฟ อิสระเที่ยวชม มหานครโตเกียว 
มหานครแห่งเทคโนโลยีและวิทยาการล้ำยุค
สักการะ องค์พระใหญ่ไดบุทสึ ลิ้มรส ราเมนต้นตำหรับ
สายการบิน : JetAsia (JF)
กำหนดการเดินทาง :
27 ก.ย. –02ต.ค. 57 ราคา35,900บาท
04–09ต.ค. 57 ราคา38,900บาท
11–16ต.ค. 57 ราคา38,900บาท
18–23ต.ค. 57 ราคา40,900บาท
25–30ต.ค. 57 ราคา38,900บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY MORNING OKINAWA
รหัสทัวร์ : TEZ2-CI-JP-28AUG-29SEP14
ID : 6156
ผามันซาโมะ –อุทยานทางทะเลบูเซน่า–จูราอุมิ อควาเรียม
การแสดงปลาโลมา-โอกินาว่าเวิลด์–ถ้ำธารมรกตเกียคุเซ็นโด
โรงงานแก้ว –American Village
อิสระนั่ง Monorail ชมเมือง – ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ 
ปราสาทชูริ –Ashibina Outlet Mall
สายการบิน : China Airlines (CI) 
กำหนดการเดินทาง :
28ส.ค.–01ก.ย.57 ราคา38,900บาท
18–22ก.ย.57 ราคา38,900บาท
25–29ก.ย.57 ราคา38,900บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : SUMMER HONSHU
รหัสทัวร์ : TET8-TG-JP-22AUG-1OCT14
ID : 6155
โอซาก้า-นารา–วัดโทไดจิ - เกียวโต
วัดคิโยมิสึ–ปราสาททอง - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
นาโกย่า-วนอุทยานฮาโกเน่–หุบเขาโอวาคุดานิ
โกเทมะเอ้าเล็ต–อิซาว่า-ภูเขาไฟฟูจิ –โตเกียว
โอชิโนะฮัคไค หรือ ชมทุ่งดอกไม้ลาเวนเดอร์
ช้อปปิ้งชินจูกุ–พระราชวังอิมพีเรียล–วัดอาซะกุซ่าคันนอน
โตเกียว สกาย ทรี-โอไดบะ –ฮาเนดะ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
กำหนดการเดินทาง :
22-27ส.ค.57
5-10/26ก.ย.-1ต.ค.57 ราคา39,900บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : SUMMER HOKKAIDO (RAEMON)
รหัสทัวร์ : TET8-TG-JP-19SEP-1OCT14
ID : 6154
โดราเอมอน สกายปาร์ค–พิพิธภัณฑ์ถ้ำน้ำแข็ง
น้ำตกกิงกะ–น้ำตกริวเซย์–โซอุนเคียว
บิเอะ-สวนดอกไม้ชิคิไซ–Blue Pond
ฟุราโน่-โทมิตะ ฟาร์ม-บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ”
โนโบริเบ็ทสึ-นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ
ฟาร์มหมีสีน้ำตาล-โอตารุ–โรงงานช็อกโกแล็ต
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี –ซัปโปโร 
อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกท่องเที่ยวตามอัธยศัย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
กำหนดการเดินทาง :
19–24ก.ย.57 ราคา48,900บาท
26ก.ย.–1ต.ค.57 ราคา48,900บาท
1 2 3 4 5 6
Desing By aosoft.co.th